Firma Agsol jest firmą rodzinną działającą na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości komponentów do produkcji pasz w atrakcyjnych cenach. Obsługuje ogromne fermy jak i mniejszych hodowców.

2012

Rozpoczęcie współpracy z Inspire Sourcing

Firma Agsol rozpoczęła współprace z INSPIRE Sourcing  od Audytu organizacji, pozwalającego na weryfikację aktualnych potrzeb Pracowników oraz Klimatu organizacji za pomocą autorskiej ankiety przedszkoleniowej INSPIRE Sourcing®, wywiadów pogłębionych oraz obserwacji uczestniczącej.

Budowanie sieci sprzedaży mobilnej Agsol Sp.j.

W oparciu o wyniki audytu rozpoczęliśmy realizację warsztatów szkoleniowych, rozpisanych w czasie, aby ich efektywność była jak najwyższa. Realizacje rozpoczęły warstaty strategiczne, których efektem było doprecyzowanie strategii firmy oraz zaplanowanie kamieni milowych i dalszych działań ją wdrażających. Uczestniczy otrzymali wypracowany w ramach warsztatów harmonogram z podziałem na cele długo i krótkoterminowe, działania, daty, potrzebne zasoby oraz ewentualne ryzyka przed, w trakcie i po wdrożeniu rozwiązań.

 

Następnymi elementami realizacji planu były minicykle warsztatowe dla m.in.: menedżerów oraz najwyższej kadry zarządzającej, warsztaty sprzedażowe, integracyjne a także specjalistyczne działania szkoleniowe realizowane dla innych podgrup stanowiskowych (m.in.: Pracownicy Mieszalni Komponentów, Kierowcy)

2014

Rozpoczęcie współpracy z Inspire Sourcing

Równolegle, do realizacji projektów szkoleniowych realizowane było wsparcie w zakresie rekrutacji mobilnych Przedstawicieli handlowych. Następnie na etapie wdrożenia realizowane były kolejne warsztaty wdrażające oraz coachingi “on the job” i audyty terenowe. Wypracowywaliśmy wspólnie narzędzia sprzedaży i komunikacji wspierających Przedstawicieli na każdym etapie procesu sprzedaży.  

Dodatkowe działania konsultingowe

 • Przygotowanie badania potrzeb klientów Agsol Sp.j. w zakresie żywienia i chorób zwierząt z podziałem na bydło, trzodę chlewną i drób.

 • Indywidualne telefoniczne coachingi sprzedażowe dla Pracowników Działu Telefonicznej obsługi klienta zapewniające bieżące wsparcie dla Pracowników oraz gwarantujące wdrażanie i ewaluację wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów.

 • Indywidualne telefoniczne coachingi menedżerskie dla Kierownika Działu sprzedaży, mające na celu rozwinięcie umiejętności zarzadzania zespołem sprzedażowym oraz wdrażanie standardów działowych.

2015

Projekt współfinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W trakcie realizacji współpracy rozwojowej z firmą Agsol Sp. Jawna udało nam się wspólnie pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku a także w bieżącym 2016 roku. Środki te zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby zawodowe pracowników firmy Agsol, zgodnie z diagnozowanymi wcześniej planami rozwojowymi oraz strategią sprzedażową.

Osiągnięte cele i liczby

 • Wzrost obrotów i znaczące poszerzenie portfolio Klientów

 • Wprowadzenie jednolitych standardów sprzedaży i komunikacji z Klientami

 • Realne funkcjonowanie standardów sprzedażowych, dzięki systematycznie realizowanej usłudze coachingu telefonicznego (co miesiąc)

 • Zrealizowano ponad 25 dni szkoleniowych

 • Objęto działaniem szkoleniowym ponad 20 osób

2016

Diagnoza rentowności organizacji

W 2016 roku przeprowadziliśmy diagnozę rentowności organizacji  pod kątem standardów oraz procesów w firmie, do czego wykorzystaliśmy metodykę ValueView oraz diagnozę rentowności organizacji pod kątem zasobów ludzkich (predyspozycji do zadań na stanowisku) z wykorzystaniem metodyki The Bridge Personality. Efekty diagnozy zostały przedstawione zarówno ilościowo (koszty pracy, ilość etatów, prognoza zwiększenia rentowności wyrażona %) jak i jakościowo (wskazanie obszarów merytorycznych do rozwinięcia), co pozwoliło Zarządowi Agsol podjąć decyzje, które obszary w firmie należy rozwijać jako priorytet. Tak, aby przełożyły się na podniesienie efektywności całej firmy. Dlatego właśnie przeprowadziliśmy szereg szkoleń i konsultacji pod hasłem „Cała firma sprzedaje”, gdzie skupiliśmy się na budowaniu zaangażowania oraz odpowiedzialności za wyniki sprzedażowe, na każdym etapie procesu: od produkcji, przez logistykę, transport, administrację kończąc na dziale obsługi klienta oraz przedstawicielach terenowych i sklepie

2018

Standaryzacja wewnątrz i międzydziałowa

W 2017 roku, na bazie przeprowadzonej w roku ubiegłym, diagnozy rentowności organizacji skupiliśmy się na standaryzacji pracy w całej firmie. Celem postawionym na 2017 rok było nie tylko wypracowanie, ale i spisanie standardów obowiązujących w Agsol Sp.J., czyli stworzenie Księgi Standardów.  Projekt ten był o tyle wyzwaniem, że należało wypracować standardy wewnątrz działowe oraz tzw. standardy na stykach działów. To wszystko pozwoliło:

 • Skrócić czas wdrażania nowych pracowników

 • Zoptymalizować czas przekazywania informacji pomiędzy działami

 • Zwiększyć komfort pracy pracowników

 • Menedżerom odwoływać się do standardów gdy udzielają feedbacku, czyli chwalą bądź zwracają uwagę na obszary do usprawnień