Piekarnia Buczek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na małopolskim rynku cukierniczo – piekarniczym. W ciągu blisko 70 lat, ta rodzinna firma doszła do ponad 35 sklepów w Krakowie i zatrudnienia ponad 300 osób.

2011

Rozpoczęcie współpracy z Inspire Sourcing

To duże wyróżnienie, że właśnie firma Inspire Sourcing została wybrana do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy potencjału i pól do rozwoju tej organizacji. Współpraca rozpoczęła się w 2011 roku cyklem szkoleń z zakresu umiejętności miękkich; wybranych w oparciu o precyzyjną diagnozę, przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi międzynarodowej firmy Advisio Consulting Methodologies, które potem posłużyły do opomiarowania efektywności przeprowadzonych warsztatóweo.

2011

Projekt Unijny

Wysokie noty i pozytywne opinie przełożyły się na dalszą współpracę we współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie “Wypieczona obsługa. Jak pokazać klientom, że są najwyższą wartością”. Sukces tego przedsięwzięcia, w którym udział wzięło prawie 200 uczestników, nie byłby możliwy bez zaangażowania Zarządu Firmy oraz Dyrektora Handlowego. To właśnie ich otwarcie na wiedzę i rozwój, a także dbałość o wysokie kompetencje pracowników, przełożyły się na owocne współdziałanie do dnia dzisiejszego. Docelowo w ramach projektu z środków UE zrealizowano ponad 100 dni szkoleniowych w podziale na 2 procesy: dla kadry kierowniczej sklepów oraz kadry szeregowej.

2015

Ewaluacja

W ciągłym procesie podnoszenia umiejętności sprzedaży, komunikacji, zarządzania, czy obsługi klienta, który jest obecnie realizowany w postaci Akademii Menedżerskiej kluczowa jest ewaluacja m. in. poprzez badanie Tajemniczego Klienta, realizowanego w każdym miesiącu, na bazie którego weryfikowane są efekty wspólnych realizacji oraz podejmowanych działań. Pozwala nam to na bieżąco koordynować “żywotność” standardów obowiązujących w Piekarniach-cukierniach oraz wprowadzać korekty związane z potrzebą adaptacji do rynku

2015

Projekt współfinansowany z Krajowego Funduszu Szkolenioweg

2015

Diagnoza I Rekrutacja Uczestników Do Projektu Akademii Menadżerskiej

W związku z rozwojem Piekarni Buczek i otwieraniem nowych punktów stworzono projekt Akademii menedżerskiej dla Pań sprzedawczyń, które w przyszłości chcą pełnić funkcje Kierownika Piekarni-Cukierni. Z przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej wyłoniono dwie grupy uczestniczek, które docelowo będą stanowić personel kierowniczy nowo otwartych Piekarni-Cukierni. Rekrutacja przeprowadzona była z wykorzystaniem narzędzia Way2 oraz metodyki MBTI, dzięki czemu dobrano osoby, których osobowość najlepiej pasuje do specyfiki pracy na stanowisku Kierownika Piekarni.

Osiągnięte Cele I Liczby

  • Ponad dwukrotny wzrost liczby sklepów w sieci (z ok. 15 do ponad 35), co za tym idzie zauważalny wzrost obrotów

  • Wprowadzenie jednolitych standardów Obsługi Klienta w każdej Piekarni-Cukierni – wzrost liczby produktów w “średnim” koszyku sprzedaży

  • Realne funkcjonowanie standardów, dzięki systematycznie realizowanej usłudze “Tajemniczy Klient”

  • Powstanie ścieżki rozwoju, dla wyróżniających się pracowników – dodatkowy czynnik motywacyjny

  • Zrealizowano blisko 150 dni szkoleniowych

  • Objęto działaniem szkoleniowym prawie 200 osób

2016

Diagnoza rentowności organizacji pod kątem standardów oraz procesów

W 2016 roku przeprowadziliśmy diagnozę rentowności organizacji  pod kątem standardów oraz procesów w firmie, do czego wykorzystaliśmy metodykę ValueView oraz diagnozę rentowności organizacji pod kątem zasobów ludzkich (predyspozycji do zadań na stanowisku) z wykorzystaniem metodyki The Bridge Personality. Efekty diagnozy zostały przedstawione zarówno ilościowo (koszty pracy, ilość etatów, prognoza zwiększenia rentowności wyrażona %) jak i jakościowo (wskazanie obszarów merytorycznych do rozwinięcia), co pozwoliło Zarządowi Agsol podjąć decyzje, które obszary w firmie należy rozwijać jako priorytet, aby przełożyły się na podniesienie efektywności całej firmy. Dlatego właśnie przeprowadziliśmy szereg szkoleń i konsultacji pod hasłem „Cała firma sprzedaje”, gdzie skupiliśmy się na budowaniu zaangażowania oraz odpowiedzialności za wyniki sprzedażowe na każdym etapie procesu: od produkcji, po logistykę, transport, administrację kończąc na dziale obsługi klienta oraz przedstawicielach terenowych, a także sklepie.

2017

Standaryzacja Wewnątrz I Międzydziałowa

W 2017 roku na bazie przeprowadzonej w roku ubiegłym, diagnozy rentowności organizacji skupiliśmy się na standaryzacji pracy w całej firmie. Celem postawionym na 2017 rok było nie tylko wypracowanie ale i spisanie standardów obowiązujących w firmie Buczek, czyli stworzenie Księgi Standardów.  Projekt ten był o tyle wyzwaniem, że należało wypracować standardy wewnątrz działowe oraz tzw. standardy na stykach działów. To wszystko pozwoliło:

  • Skrócić czas wdrażania nowych pracowników

  • Zoptymalizować czas przekazywania informacji pomiędzy działami

  • Zwiększyć komfort pracy pracowników

  • Menedżerom odwoływać się do standardów gdy udzielają feedbacku, czyli chwalą bądź zwracają uwagę na obszary do usprawnień.