DIAGNOZA ZASOBÓW LUDZKICH

Diagnoza indywidualna

Diagnoza indywidualna z wykorzystaniem międzynarodowego kwestionariusza– The Bridge Personality, pokazuje 34 wymiary osobowości uczestnika oraz predyspozycje do 8 uniwersalnych kompetencji biznesowych. Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju pozwala precyzyjnie dopasować pracownika do zadań na stanowisku, a co za tym idzie zwiększyć jego motywację i efektywność.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!

Diagnoza zespołu

Jednym z większych wyzwań organizacji jest stworzenie przejrzystej struktury i zbudowanie efektywnych działów. Aby to osiągnąć potrzebna jest precyzyjna diagnoza potencjału. Określenie mapy zespołu, w oparciu o 5 parametrów Wskaźnika Efektywności Firmowej (WEF) pozwala doprecyzować obszary współpracy, które obniżają skuteczność organizacji.

Diagnoza zespołów sprzedażowych

Skuteczność zespołów sprzedażowych warunkuje potencjał indywidualny handlowców oraz poziom współpracy miedzy nimi. Narzędzie The Bridge Sales Performance pokazuje mapę zespołu sprzedażowego podkreślając predyspozycje poszczególnych handlowców.Pozyskanie tej informacji pozwala na optymalizację struktur sprzedażowych.