Diagnoza potencjału pracownika

Potencjał pracownika – dlaczego warto go znać?

Zbadanie potencjału pracownika niesie ze sobą wiele korzyści. Właściwie przeprowadzona diagnoza jest źródłem wiedzy o mocnych i słabych stronach naszego pracownika lub kandydata do pracy. Pozwala poznać także indywidualny potencjał oraz korelacje cech obniżających jego efektywność. Co najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jedna z najbardziej naturalnych i nieinwazyjnych dróg do podniesienia efektywności organizacji i ograniczenia fluktuacji kadr. Przeprowadzając diagnozę, pracodawca jest w stanie wykorzystać maksymalnie potencjał pracownika dopasowując go do odpowiedniego stanowiska, na którym pracownik będzie najbardziej skuteczny oraz zaplanować ścieżkę rozwoju i szkolenia w odniesieniu do celów strategicznych firmy. Dzięki temu zatrudniona osoba czując się dopasowana do stanowiska i firmy, może czerpać pełną satysfakcję z wykonywanej pracy i będzie chciała związać się z nią na długo.

Co warto diagnozować?

Diagnozie przede wszystkim należy poddać kompetencje pracownika. Myśląc o kompetencjach warto skupić się na jego wiedzy, umiejętnościach i predyspozycjach wynikających z osobowości. Warto rozpocząć od tych ostatnich, bo to właśnie one warunkują motywację, szybkość uczenia się oraz warunkują nastawienie w innych obszarach życia zawodowego.

Jak diagnozować potencjał pracownika?

Diagnoza wywołuje mieszane odczucia, bardzo często wręcz negatywne. Dlatego od początku kluczowe jest zbudowanie bezpieczeństwa uczestnika diagnozy potencjału. Jeśli Twój pracownik zrozumie cel diagnozy i korzyści płynące bezpośrednio dla niego jest dużo prawdopodobieństwo, że podejdzie do niej pozytywnie i z zaangażowaniem. Pracownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wyniki pozwolą mu m. in.  być bardziej efektywnym w pracy, dopasować optymalne środowisko zawodowe, zaplanować ścieżkę kariery, poczuć, że jego praca ma sens, a on sam jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Warto zakomunikować też, że diagnoza wykonywana jest za pomocą profesjonalnych kwestionariuszy osobowości, opartych o najbardziej uznane teorie psychologiczne, które gwarantują rzetelność i wiarygodność otrzymywanych rezultatów. Poznając osobowość pracownika, już tylko po stronie przełożonego i współpracowników leży zweryfikowanie dwóch pozostałych elementów; wiedzy i umiejętności. Także w tej sytuacji można skorzystać z gotowych i dedykowanych rozwiązań do badania tych obszarów. Pracownik zatrudniony w organizacji ewoluuje, to naturalny proces, dlatego wskazane jest cykliczne diagnozowanie jego potencjału. Optymalnie jest robić to raz na rok i połączyć z przeprowadzeniem – często zapominanej w firmach– rozmowy rozwojowej.

Większa efektywność, bez dodatkowych inwestycji

Ostatnie wydarzenia pokazują, że rynek dynamicznie się zmienia, a czasy są niepewne. Bardzo często, w tego typu sytuacjach przedsiębiorcy szukają optymalizacji. Jak to robić z głową? To moment, w którym poprzez precyzyjną diagnozę potencjału pracowników, przedsiębiorca może wyłonić i postawić na konkretne talenty osób, które przydają się na poszczególnych etapach zmiany czy kryzysu. To pozwoli podnieść efektywność i satysfakcję z wykonywanej pracy, co bezpośrednio przełoży się na klimat organizacji i ograniczy fluktuację.