SMA Magnetics Sp. z o.o., jest liderem w branży elektronicznej, elektrotechnicznej i energoelektronicznej zarówno w kraju jak i za granicą. Firma funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat.

2015

Początek Współpracy

W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z SMA Magnetics Sp. z o.o., liderem w branży elektronicznej, elektrotechnicznej i energoelektronicznej zarówno w kraju jak i za granicą. Aby zaplanować metodycznie rozwój organizacji, rozpoczęliśmy od warsztatów dla top managementu- dyrektorów poszczególnych pionów firmy. Były to bardzo ważne warsztaty, na których oprócz pracy nad współpracą i komunikacją mieliśmy możliwość wspólnie, z kluczowymi osobami w firmie zastanowić się nad obszarami wymagającymi zmian w organizacji. Szkolenia zogniskowały firmę na budowaniu tolerancji dla różnic osobowościowych pod hasłem „siła tkwi w różnorodności”, która pozwala na zarządzanie zespołami w sposób efektywny wykorzystując tzw. kompensację.

 

Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z pracownikami poszczególnych pionów. W 2015 roku zrealizowaliśmy szereg spotkań dla Działu R&D, ogniskując się na budowaniu świadomości, że już na etapie badań i rozwoju, tworząc produkt należy skupić się na dopasowaniu go do potrzeb specyficznych klientów. To gwarantuje sprzedawalność i opłacalność rozwiązań. Sumarycznie w szkoleniach wzięło udział ponad 30 osób.

2016

Rozwój Potencjału Kadry Menedżerskiej

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt rozwoju potencjału kadry Menedżerskiej SMA Magnetics Sp. z o.o. Zakontraktowaliśmy następujące cele:

  • budowanie środowiska współpracy sprzyjającego efektywnemu realizowaniu celów strategicznych SMA Magnetics

  • przegląd standardów międzydziałowych oraz wzrost rentowności poszczególnych działów SMA Magnetics

  • diagnoza predyspozycji osobowościowych oraz kluczowych kompetencji firmowych w ramach kadry zarządzającej

  • zweryfikowanie w ramach podjętych działań, kompetencji firmowych na starcie oraz po pół roku.

Osiągnęliśmy poniższe rezultaty:

  • dokonaliśmy przeglądu 106 zadań w ramach 7 jednostek organizacyjnych, wyłonienie 27% zadań do optymalizacji

  • Stworzyliśmy mapy relacji w ramach wykonywanych zadań

  • Pozyskaliśmy informacje na temat realnie potrzebnej liczby etatów w SMA Magnetics (wskaźnik Wskaźnik FTI™)

  • Wypracowaliśmy trzy główne kierunki dalszych zmian wspierających realizowanie celów strategicznych SMA Magnetics

  • Opracowaliśmy harmonogram działań i odpowiedzialności w ramach obszaru uznanego za najbardziej priorytetowy w kontekście zmian

  • Stworzyliśmy mapę typów osobowości kadry zarządzającej.

Warto zaznaczyć, że diagnoza wykazała wzrost poziomu kompetencji u 6/8 menedżerów (64% – Najwyższy odnotowany wzrost) w stosunku do ubiegłego roku.

W działaniach rozwojowych wzięli udział przedstawiciele każdego stanowiska w firmie.

2017

Działania Rozwojowe Na Bazie Diagnozy Rentowności

W 2017 roku na bazie wyników diagnozy rentowności organizacji, wykonaliśmy szereg działań konsultingowych i szkoleniowych. Pracowaliśmy z przedstawicielami poszczególnych pionów nad wzmocnieniem komunikacji oraz asertywnego wyznaczania granic pod kątem realizowania celów strategicznych firmy. Prócz tego skupiliśmy się nad zwiększeniem efektywności przepływu informacji oraz zarządzaniu informacją celową w organizacji. Dodatkowo pracowaliśmy z menedżerami nad rozwojem kompetencji z zakresu udzielania informacji zwrotnej czyli tzw. feedbacku, coachingu  oraz budowania swojej wiarygodności jako menedżera. Działania odbyły się pod hasłem „Jesteśmy zespołem, gramy do jednej bramki” i nosiły znamiona teambuildingu, a wzięli w nich udział pracownicy szeregowi oraz menedżerowie.

2018

Diagnoza Kompetencji

W 2018 roku  w ramach ewaluacji zdobytej wiedzy i umiejętności z lat wcześniejszych, przeprowadziliśmy diagnozę kompetencji z wykorzystaniem Competence Navigator, co pozwoliło na opomiarowanie i kontrolę postępów. Jesteśmy pod wrażeniem intensywnej pracy całej organizacji SMA Magnetics S.A., co widoczne było we wskaźnikach takich jak Index Competence™. Równolegle przeprowadziliśmy warsztaty konsultacyjne dla pracowników działu jakości z zakresu współpracy oraz asertywnej komunikacji.