USŁUGI ROZWOJOWE

Warsztaty indywidualne premium

Dedykowane warsztaty rozwojowe skierowane do osób, które posiadają potrzebę przepracowania indywidualnych trudności wynikających z pełnionych odpowiedzialności oraz specyfiki stanowiska. Dzięki temu uczestnik w komfortowych warunkach wypracowuje rozwiązania gotowe do wdrożenia.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!

Akademia rozwojowa

Rozpisany w czasie proces rozwojowy, ukierunkowany na realizację zakontraktowanych, długofalowych celów. Prócz podniesienia umiejętności stanowiskowych pozwala na standaryzację m.in. dotyczącą zakresów zadań i odpowiedzialności, przepływu informacji wewnątrz i międzydziałowej, czy wdrożenia pracownika.

Coaching

Indywidualne sesje rozwojowe, których celem jest inspiracja do zmian, pomoc w rozwoju umiejętności sprzedażowych, czy menedżerskich. Realizowany w formie spotkań  osobistych  lub online, a także w formie bieżącego wsparcia coacha na stanowisku pracy.

Rekrutacja

Wsparcie procesu rekrutacyjnego na etapie  diagnozy predyspozycji osobowości kandydata w celu dopasowania do przewidywanego stanowiska. Zakończone raportem podsumowującym potencjał grupy kandydatów wraz z rekomendacją najlepszego wyboru.

Certyfikacja

Czterodniowy program certyfikacyjny uprawniający do wykorzystywania metodyki i narzędzia The Bridge Personality i The Bridge Sales Performance. Zdobycie kompetencji umożliwiających samodzielne korzystania z platformy narzędzia, prowadzenie konsultacji, sesji informacji zwrotnych oraz procesów rozwojowych w oparciu o kwestionariusz The Bridge.

Tajemniczy Klient

Cykliczna diagnoza jakości obsługi klienta i zachowania standardów, wykonywana przez przygotowanych audytorów, pod kątem branży i specyfiki organizacji. Usługa dedykowana firmom o strukturach rozproszonych, najczęściej posiadających sieci sprzedaży. Regularnie otrzymywane raporty pozwalają na optymalizację pracy.

Audyt sprzedażowy

Analiza umiejętności oraz standardów struktur sprzedażowych, przeprowadzana w formie obserwacji uczestniczącej i analizy zachowań. Usługa skierowana do firm, które poszukują usprawnień powodujących wzrost efektywności sprzedaży.