ADVISIO

Laboratorium badawczo – rozwojowe Advisio to organizacja o międzynarodowym zasięgu będąca producentem nowoczesnych rozwiązań dla HR. Inspire Sourcing jako certyfikowany konsultant wykorzystuje narzędzia z grupy Advisio do realizacji procesów rozwojowych dla swoich Partnerów.

Zastosowanie w projektach Inspire Sourcing

  • Weryfikacja poziomu kompetencji pracowników w odniesieniu do celów organizacji
  • Zbadanie klimatu organizacji, poziomu satysfakcji i bezpieczeństwa pracowników
  • Identyfikacja talentów i potencjalnych liderów, wyłonienie osób o kluczowej wiedzy
  • Diagnoza zaangażowania osób w realizację celów firmy i szans na ich realizację
  • Sprawdzenie efektywności pracowników w odniesieniu do realizowanych zadań
DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!