Wimed to firma rodzinna z 35 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, produkcji i montażu oznakowania pionowego dróg. Firmę wyróżnia innowacyjne podejście, które potwierdzone jest realizacją projektów B+R oraz autorskich, nowatorskich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na drogach.

2019 - Projekt diagnozy rentowności zadań i procesów w organizacji z wykorzystaniem narzędzia ValueView.

 1. Weryfikacja rentowności 47 stanowisk oraz 520 zadań.
 2. Zdefiniowanie 83 zadań wysoce rentownych oraz 66 nisko rentownych.
 3. Zdefiniowanie 2 stanowisk do wysokiej optymalizacji oraz 6 do doinwestowania.

2020-2022

KOMPLEKSOWY PROJEKT DORADCZY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA THE BRIDGE PERSONALITY.

 1. Diagnoza potencjału kadry menedżerskiej poziom N, N-1, N-2 z wykorzystaniem 34 dymensji, 8 kompetencji biznesowych, 5 Wskaźników Efektywności Firmowej (Menedżerski, Analityczny, Operacyjny, Strategiczny, Kapitału Społecznego).
 2. Wsparcie w procesie rekrutacji – analiza stopnia dopasowania profilu kandydata do pożądanego profilu na danym stanowisku.
 3. Warsztaty rozwoju kompetencji pracowników zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju(IPR); z wykorzystaniem danych The Bridge Personality.
 4. Diagnoza potencjału sprzedażowego z uwzględnieniem 6 etapów sprzedaży i 4 typów sprzedażowych.
 5. Analiza efektywności oddziałów regionalnych na 6 etapach sprzedaży i w ramach 4 typów sprzedażowych.

REZULTATY:

 1. 59 wygenerowanych raportów The Bridge Sales Performance.
 2. 63 wygenerowane raporty The Bridge Personality.
 3. 35 wykonanych sesji informacji zwrotnej.
 4. Znalezienie potencjału sprzedażowego w organizacji i stworzenie nowych profili stanowiskowych.
 5. Benchmarking handlowy – analiza profilu handlowców odnoszących najwyższe wskaźniki i stworzenie profilu „idealnego handlowca”.
 6. Wsparcie w transformacji zespołu sprzedażowego zgodnie ze strategią budowania sieci partnerskiej.
 7. Stworzenie mapy organizacji z wykorzystaniem danych The Bridge Personality,  funkcjonującej w organizacji jako standard firmowy (diagnoza ponad 60 osób).