PRECYZYJNA DIAGNOZA GWARANTUJE KOŃCOWY SUKCES

Innowacyjne metody pracy w oparciu o najnowsze
narzędzia analityki biznesowej

Wiarygodność Narzędzia The Bridge Personality

97

The Bridge Personality

Na podstawie 1308 sesji informacji zwrotnych oszacowano wiarygodność narzędzia The Bridge Personality na poziomie 95% – 98%”*

* (dane na dzień 12.01.2022 roku według badań wewnętrznych INSPIRE Sourcing Sp.J.)

Pozwala odzyskać do

20

czasu pracowników i wykorzystać go na podniesienie rentowności całej organizacji

ValueView

Diagnoza rentowności stanowisk i wykonywanej pracy. Pozwala wyselekcjonować obszary będące niepotrzebnym kosztem dla organizacji, a także te, których doinwestowanie bezpośrednio przełoży się na wzrost osiąganych – przez firmę – zysków.

Z diagnozy The Bridge Sales Performance skorzystały

838

The Bridge Sales Performance

Sprzedażowe rozszerzenie raportu The Bridge Personality. Pozwala wyłonić i pozyskać osoby o naturalnych predyspozycjach i talentach do pracy w strukturach sprzedaży. Diagnozuje potencjał sprzedażowy na każdym z sześciu kluczowych etapów procesu handlowego, a także  preferowany styl sprzedaży.

Advisio

Grupa innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i efektywność przedsiębiorstw. Poprzez uruchomienie systemowego dialogu w organizacji, pozwalają na diagnozę poziomu kompetencji pracowników, klimatu organizacji i celów strategicznych. Wykorzystywane do tworzenia zakresów zadań i odpowiedzialności oraz selekcji osób najbardziej dopasowanych do stanowiska.