NETFOX z siedzibą w Myślenicach zorientowany jest na sprzedaż towarów i usług na rynku szeroko pojętego e-commerce. Specjalizuje się w działalności handlowej opartej na redystrybucji produktów, o ugruntowanej pozycji rynkowej, dostarczających wymierną jakość dla klienta końcowego.

2021- Rozpoczęcie współpracy.

Certyfikowany Partner The Bridge Personality.

2021 – 2022 rok

  1. Diagnozy wraz z sesją informacji zwrotnej z wykorzystaniem The Bridge Personality dla 20 osób w tym dla właścicieli.
  2. Analiza stopnia dopasowania pracowników do pełnionych ról w organizacji.
  3. Weryfikacja potencjału menedżerskiego do wyłonienia menedżerów szczebli N-1, N-2 (awans pionowy) oraz predyspozycji wspierających przesunięcia wewnętrze (awans poziomy).
  4. Warsztaty konsultacyjne dla właścicieli wspierające wypracowanie efektywnej struktury organizacji.

2022 rok

1. Certyfikacja The Bridge Personality dla właściciela firmy:

  • stworzenie konta konsultanta na platformie bridge.
  • nadanie uprawnień do stosowania narzędzia i metodyki The Bridge Personality oraz The Bridge Sales Performance.

2. Wsparcie w procesie rekrutacji na stanowisko Content Menagera (ogłoszenie, weryfikacja CV, rozmowy, diagnoza The Bridge Personality, rekomendacja kandydatów wpisujących się w profil).

2023 rok

Proces rozwoju kompetencji pracowników:

  1. Warsztaty moderowane rozwoju kompetencji pracowników wspierające redukcję obszarów marnotrawstwa, wdrożenie rozwiązań optymalizujących procesy w organizacji.
  2. Warsztaty moderowane rozwoju kompetencji menedżerskich dla aktualnych i nowo mianowanych menedżerów w organizacji oraz osób z potencjałem menedżerskim.